ಚುಟುಕು-೧ | Chutuku-1

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸರ

ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡನು ದಿನವೆಲ್ಲ ಚಂದಿರ

ತಿಳಿ ತಿಳಿದು ದೂಡಿದೆ ಪ್ರಾಯ

ತಣ್ಣಗಾಗುವೇನೆ ಆ ಸೂರ್ಯ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s