ಅವಳ ನೆನಪು | Remembering her

ದಿನಗಳು ಉರಳಿದವು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ
ಬರುವೆ ನೆನಪಲಿ-ಕನಸಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಅದೆಂಥ ಮೋಡಿ
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುವದು ನನಗಾಗಿದೆ ರೂಢಿ
ನೀ ಕಾಣದಿರಲು ಮನ ಕೊರಗಿದೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಾಡಿ..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s