ಯಾವುದು ನನ್ನದು?

ಗಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ಹಿಡಿದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ
ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ..
ನಿದ್ರೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲ
ನೀನು ನಿದ್ರೆಯದು
ನಿದ್ರೆ ಕನಸಿನದು
ಕನಸು ಕಣ್ಣಿನದು
ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿದ್ದು
ಕಂಡಿದ್ದು ಪರರದು
ಪರರು ನಿನ್ನದಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಬರೋದು
ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಹೋಗೋದು..
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ದೇಹ, ಯೋಚನೆ ಹೊರತು
ಎಲ್ಲ ಪರರದು..
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಂತ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿರೋಲ್ಲ.
Advertisements

2 thoughts on “ಯಾವುದು ನನ್ನದು?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s