ವೇಷ ಒಂದೇ ನಾಮ ಹಲವು

ಪೂಜಿಸಲು ಆಯಿತು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ
ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ
ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ
ನಾಮ ಬದಲಾಯಿತು ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s