ನನ್ನಂತೆ…

‘ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋತಿಹೆನು’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ

ನನ್ನೊಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋತಿಹನು..

‘ನಾನೇನು ಮಹಾ ಇಲ್ಲಿ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ

ನನ್ನೊಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಹನು..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s