ಕನ್ನಡ

ಕಲಿ-ಕಲಿಸು ಕನ್ನಡ

ಕೇಳಿ-ಕೇಳಿಸು ಕನ್ನಡದ ಇಂಪು

ಹರಡು-ಹರಡಿಸು ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು

ಧುಮುಕಿ-ಧುಮುಕಿಸು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಸಾಗರದಲಿ

ಆರಿತು-ಅರಿತವ ಸದಾ ಇರುವನು ಇದರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s