ವಿರಹ ವೇದನೆ.. ಹೇಳಲಾಗದ ಯಾತನೆ

ನೀನಿದ್ದಾಗ ಬರೆದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನೂರು ಸಾಲು
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮನಸೇ ನುಚ್ಚುನೂರು

Advertisements

3 thoughts on “ವಿರಹ ವೇದನೆ.. ಹೇಳಲಾಗದ ಯಾತನೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s